ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "software"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  software

  ทับศัพท์เป็น ซอฟต์แวร์

  อื่น ๆ ซอฟท์แวร์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale