ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "smart phone"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    smart phone

    ทับศัพท์เป็น สมาร์ตโฟน

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "smart phone"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
smartสมาร์ต
smart watchสมาร์ตวอตช์