ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "sketch"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sketch

    ทับศัพท์เป็น สเก็ตช์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale