ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "seafood"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  seafood

  ทับศัพท์เป็น ซีฟู้ด

  อื่น ๆ อาหารทะเล

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "seafood"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
cซี
nicaeaไนซี
sceneซีน
xeroxซีรอกซ์
seriesซีรีส์
busyบิซี
dead seaเดดซี
chassisแชสซี