ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "script"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    script

    ทับศัพท์เป็น สคริปต์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "script"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
javascriptจาวาสคริปต์
transcriptทรานสคริปต์
wisconsinวิสคอนซิน