ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Saxon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Saxon

    ทับศัพท์เป็น แซ็กซอน

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "Saxon"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
anglo-saxonแองโกล-แซ็กซอน
photonโฟตอน
sceneซีน
zoneโซน
octaneออกเทน
zirconเซอร์คอน
wisconsinวิสคอนซิน
anti-แอนติ-
antiochแอนติออก