ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "remote"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  remote

  ทับศัพท์เป็น รีโมต

  อื่น ๆ รีโมท

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "remote"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
patriotเพทรีออต
batteryแบตเตอรี่