ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "quota"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    quota

    ทับศัพท์เป็น โควตา

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale