ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "pyramid"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pyramid

    ทับศัพท์เป็น พีระมิด

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale