ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "protractor"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  protractor

  ทับศัพท์เป็น โพรแทรกเตอร์

  อื่น ๆ โปรแทรกเตอร์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "protractor"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
protocolโพรโทคอล
processโพรเซส
projectiveโพรเจกทิฟ
projectionโพรเจกชัน
projectโปรเจกต์