ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "protocol"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  protocol

  ทับศัพท์เป็น โพรโทคอล

  อื่น ๆ โปรโตคอล

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "protocol"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
protractorโพรแทรกเตอร์
processโพรเซส
projectiveโพรเจกทิฟ
projectionโพรเจกชัน
projectโปรเจกต์