ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "project"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  project

  ทับศัพท์เป็น โปรเจกต์

  อื่น ๆ โพรเจกต์ โปรเจค โปรเจ็ค

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "project"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
productโปรดักต์
promotionโปรโมชัน
protocolโพรโทคอล
protractorโพรแทรกเตอร์