ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "profile"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    profile

    ทับศัพท์เป็น โพรไฟล์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "profile"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
protocolโพรโทคอล
protractorโพรแทรกเตอร์
processโพรเซส
projectiveโพรเจกทิฟ
polarizationโพลาไรเซชัน
projectionโพรเจกชัน
polymerพอลิเมอร์
projectโปรเจกต์