คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

print

ทับศัพท์เป็น ปรินต์

อื่น ๆ คำไทยให้ใช้คำว่า พิมพ์

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary print แปลว่า:

 1. ประทับใจ

 2. พิมพ์

 3. ตัวพิมพ์

 4. ภาพพิมพ์

 5. พิมพ์, ประทับ, พิมพ์หนังสือ

 6. พิมพ์หนังสือ

 7. ผ้าพิมพ์, ภาพพิมพ์

 8. เขียนด้วยตัวพิมพ์

 9. สิ่งที่ใช้พิมพ์

 10. รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์ม, รูปถ่ายที่อัดออกมาจากฟิล์มหรือกระจก

 11. วิธีการพิมพ์, การพิมพ์

 12. เขียนด้วยตัวพิมพ์

ภาพประกอบ

 • print

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "print เขียนเป็นคำไทยว่าอะไร?"

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"