คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

prince

ทับศัพท์เป็น ปรินซ์

อื่น ๆ เจ้าชาย

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary prince แปลว่า:

  1. เจ้าชาย

  2. เจ้าชาย

  3. คนเก่งที่สุดในขอบข่ายงานหรือกิจกรรมที่ทำ

  4. ท่านชาย

  5. เจ้าฟ้า

  6. เสด็จในกรม

ภาพประกอบ

  • prince

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"