ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "poster"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    poster

    ทับศัพท์เป็น โปสเตอร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "poster"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
registerเรจิสเตอร์
emitterอิมิตเตอร์
interpreterอินเทอร์พรีเตอร์
rasterแรสเตอร์
leominsterเลมินสเตอร์
monitorมอนิเตอร์
starterสตาร์ตเตอร์
infrastructureอินฟราสตรักเตอร์
operatorโอเปอเรเตอร์