ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Pearl Harbour"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Pearl Harbour

    ทับศัพท์เป็น เพิร์ลฮาร์เบอร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale