ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "pattern"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    pattern

    ทับศัพท์เป็น แพตเทิร์น

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale