ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "parenchyma"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    parenchyma

    ทับศัพท์เป็น พาเรงไคมา

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale