ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "parameter"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    parameter

    ทับศัพท์เป็น พารามิเตอร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "parameter"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
thermometerเทอร์มอมิเตอร์
parabolaพาราโบลา
manometerแมนอมิเตอร์
meter, metreมิเตอร์ (เครื่องมือวัด) เมตร (หน่วยวัดความยาว)