ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "operator"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    operator

    ทับศัพท์เป็น โอเปอเรเตอร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale