ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Okhotsk"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Okhotsk

    ทับศัพท์เป็น โอค็อตสก์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale