ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "offset"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    offset

    ทับศัพท์เป็น ออฟเซต

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale