ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "office"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  office

  ทับศัพท์เป็น ออฟฟิศ

  อื่น ๆ ไม่ใช่ ออฟฟิซ แต่อย่างใด แต่ถ้าให้ถูกต้องใช้คำไทยแทน คือ สำนักงาน

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale