ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "office"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    office

    ทับศัพท์เป็น ออฟฟิศ

    อื่น ๆ ไม่ใช่ ออฟฟิซ แต่อย่างใด แต่ถ้าให้ถูกต้องใช้คำไทยแทน คือ สำนักงาน

    คำทับศัพท์