คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

office

ทับศัพท์เป็น ออฟฟิศ

อื่น ๆ ไม่ใช่ ออฟฟิซ แต่อย่างใด แต่ถ้าให้ถูกต้องใช้คำไทยแทน คือ สำนักงาน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ออฟฟิศ หมายถึง:

 1. (เลิก) น. สํานักงาน, ที่ทําการ. (อ. office).

EN-TH Dictionary office แปลว่า:

 1. ตำแหน่ง

 2. ตำแหน่ง

 3. ออฟฟิศ

 4. สถานที่ทำงาน

 5. ที่ทำการ

 6. สนง.

 7. หน่วยงานของรัฐ

 8. หน้าที่, ภาระหน้าที่

 9. สำนักงาน, ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน

 10. ห้องทำงาน

 11. ที่ทำงาน

 12. สำนักงาน

 13. สำนักงาน

ภาพประกอบ

 • office

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"