ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "oerlikon"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    oerlikon

    ทับศัพท์เป็น เออร์ลิคอน

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale