ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "network"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    network

    ทับศัพท์เป็น เน็ตเวิร์ก

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "network"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
workเวิร์ก
artworkอาร์ตเวิร์ก
ethernetอีเทอร์เน็ต
netscapeเน็ตสเคป
usenetยูสเน็ต
clarinetคลาริเน็ต
extranetเอกซ์ทราเน็ต
intranetอินทราเน็ต