ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "metric"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    metric

    ทับศัพท์เป็น เมตริก

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale