ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "meter, metre"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    meter, metre

    ทับศัพท์เป็น มิเตอร์ (เครื่องมือวัด) เมตร (หน่วยวัดความยาว)

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale