ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "matrix"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  matrix

  ทับศัพท์เป็น เมทริกซ์

  อื่น ๆ แมทริกซ์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "matrix"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
normal matrixเมทริกซ์ปรกติ
indicatrixอินดิเคทริกซ์