ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "jeans"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    jeans

    ทับศัพท์เป็น ยีนส์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale