ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "internet"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  internet

  ทับศัพท์เป็น อินเทอร์เน็ต

  อื่น ๆ อินเตอร์เน็ต

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "internet"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
interpreterอินเทอร์พรีเตอร์
inputอินพุต
intercomอินเตอร์คอม
indicatrixอินดิเคทริกซ์
intranetอินทราเน็ต