ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "image"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    image

    ทับศัพท์เป็น อิมเมจ

    อื่น ๆ อิเมจ

    คำทับศัพท์