ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "graphic"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    graphic

    ทับศัพท์เป็น กราฟิก

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "graphic"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
homographicโฮโมกราฟิก
graphicsกราฟิกส์