ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "graph"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  graph

  ทับศัพท์เป็น กราฟ

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  graph

  ทับศัพท์เป็น กราฟ

  คำทับศัพท์