ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "gift"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    gift

    ทับศัพท์เป็น กิฟต์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale