ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Gibb"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Gibb

    ทับศัพท์เป็น กิบบ์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale