ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "general"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    general

    ทับศัพท์เป็น เจเนอรัล

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "general"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
jเจ
jpegเจเพ็ก
jspเจเอสพี
projectiveโพรเจกทิฟ
gestagenเจสตาเจน
projectionโพรเจกชัน
projectโปรเจกต์