ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "gas"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  gas

  ทับศัพท์เป็น แก๊ส

  อื่น ๆ ก๊าซ

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale