ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "galaxy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    galaxy

    ทับศัพท์เป็น กาแล็กซี (ดาราจักร)

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale