ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "french fries"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    french fries

    ทับศัพท์เป็น เฟรนช์ฟรายส์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale