ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "facebook"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    facebook

    ทับศัพท์เป็น เฟซบุ๊ก

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale