ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Event"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  Event

  ทับศัพท์เป็น อีเวนต์

  อื่น ๆ กิจกรรม, การจัดงาน, งานสัมมนา

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "Event"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
eอี
aegeanอีเจียน
e-commerceอีคอมเมิร์ซ
emailอีเมล