ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "effect"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    effect

    ทับศัพท์เป็น เอฟเฟ็กต์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale