ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "driver"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    driver

    ทับศัพท์เป็น ไดรเวอร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "driver"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
divergenceไดเวอร์เจนซ์
diaphragmไดอะแฟรม
diodeไดโอด
dynamicไดนามิก