ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "diaphragm"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    diaphragm

    ทับศัพท์เป็น ไดอะแฟรม

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "diaphragm"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
divergenceไดเวอร์เจนซ์
driverไดรเวอร์
diodeไดโอด
dynamicไดนามิก