ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "detox"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    detox

    ทับศัพท์เป็น ดีท็อกซ์

    คำทับศัพท์

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "detox"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
dดี
designดีไซน์
normandyนอร์มังดี
daemonดีมอน
bodyบอดี
degreeดีกรี
cd-romซีดีรอม
sultan saladinศอลาฮุดดีน