ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "design"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  design

  ทับศัพท์เป็น ดีไซน์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  design

  ทับศัพท์เป็น ดีไซน์

  คำทับศัพท์

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "design"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
sineไซน์
dดี
normandyนอร์มังดี
degreeดีกรี
detoxดีท็อกซ์
bodyบอดี
daemonดีมอน
cd-romซีดีรอม