ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "D"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    D

    ทับศัพท์เป็น ดี

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "D"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
normandyนอร์มังดี
degreeดีกรี
designดีไซน์
daemonดีมอน
bodyบอดี
detoxดีท็อกซ์
cd-romซีดีรอม
sultan saladinศอลาฮุดดีน