ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "covariant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    covariant

    ทับศัพท์เป็น โคแวเรียนต์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale