ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "counter"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    counter

    ทับศัพท์เป็น เคาน์เตอร์

    อื่น ๆ เคาเตอร์

    คำทับศัพท์